Van alle relaties die je in het leven aangaat,
is de relatie met jezelf misschien wel de belangrijkste.

Waarom in therapie?

Individuele therapie gaat eigenlijk over het onderzoeken van de relatie die je met jezelf hebt. Misschien heb je gemerkt dat sommige ervaringen je stress of spanningen opleveren.

Je komt sneller in conflict en je lijkt snel emotioneel geraakt. In (partner)relaties voel je wrijving. Op je werk functioneer je anders, je hebt twijfels over jezelf, je functie en/of loopbaan. Misschien dreigt er een burn-out, of wil je re-integreren na een periode van afwezigheid. Kortom: het voelt alsof de balans uit evenwicht is.

Daarnaast leven we in een tijd waarin we ons steeds afvragen of we de goede levenskeuzes maken. Enerzijds hebben we veel vrijheid, anderzijds voelen we ook veel eigen verantwoordelijkheid. We zijn vaak veeleisend en moeten voor ons gevoel alle zeilen bijzetten om aan alle verwachtingen te kunnen voldoen: een goede baan, een goede moeder, een goede vader, een betrokken vriend of vriendin, fit zijn en op de achtergrond speelt onze persoonlijke ontwikkeling ook nog een rol…

Hoe nu verder?

Individuele therapie

Bewustwording van je eigen blauwdruk of imprints en hoe deze doorwerken in je dagelijks leven zijn een belangrijke stap bij therapie. Jouw blauwdruk zijn de aangeleerde gedragspatronen die je als kind hielpen om (emotioneel) te overleven. Deze dienden je als kind, maar kunnen je nu in de weg zitten.

Een mooie vergelijking is het Karrenspoor. Je bent gewend om op een bepaalde manier te reageren, net zoals bij een oud karrenspoor, zijn je patronen diep ingesleten. Door nieuwe inzichten, kun je zelf de kiezel zijn die het wiel uit het karrenspoor stoot om een nieuwe weg in te slaan. Zowel op het gebied van gedrag, ervaringen en emoties.

Dit kan onwennig en spannend zijn en soms tegennatuurlijk voelen. Ik ben er om jou te begeleiden. Daarbij kan ik een aantal methoden en technieken inzetten die je helpen om inzichten te krijgen, trauma’s te verwerken en met een positieve blik naar jezelf te kijken.

Voorbeelden van trauma’s:

  • Bestaanstrauma door geconfronteerd te zijn met een ernstige ziekte of getuige zijn van een plotselinge dood van een ander.
  • Een verliestrauma door overlijden van een ouder, een kind, een baan, een lichaamsdeel.
  • Een trauma op hechting door afwezigheid van ouders of opgroeien met getraumatiseerde ouders (oorlog).
  • Bindingstrauma door misbruik en kwetsing. Ontrouw en bedrog, pesten op school, mishandeling.
  • Trauma’s die onvervulde verlangens in de weg staan, het gevoel van tekort opleveren.

Generationele psychotraumatologie

Het klinkt zwaar maar in ons leven lopen wij grote en kleine beschadigingen op en raken we verbonden met emotionele conflicten. Als jou iets ergs overkomt, dan reageer jij daarop met een overlevingstactiek. Een tactiek die je jezelf hebt aangeleerd in je kindertijd. Wanneer je niet of onvoldoende de kans krijgt om dit trauma te verwerken, gaat dit een eigen leven leiden. Steeds wanneer wij iets meemaken dat ons onbewust herinnert aan het trauma/gebeurtenis reageren we zoals we als kind reageerde.

Bijvoorbeeld

Bijvoorbeeld

Als kind was je gewend om het je ouders altijd naar de zin te maken, waardoor je jezelf altijd wegcijferde. Het kan ook zijn dat je als kind juist rebelleerde om aandacht te krijgen. In je dagelijkse leven staan deze ‘overlevingsstrategieën’ je in de weg: je voelt spanning, reageert boos of verdrietig. Kortom, deze oude strategieën houden je af van wie je in de kern bent en wilt zijn.

Gelukkig hebben wij de mogelijkheid om gevoelens van verlies, verdriet, de boosheid, machteloosheid toe te laten en door tijd geleidelijkheid te leren dragen en te laten helen.

Transactionele Analyse en Neurolinguistische benadering

Deze basistechnieken zet ik in om je te helpen zicht te krijgen op de interactie met je omgeving. Vanuit de Transactionele Analyse bekijken we de communicatie met je omgeving. Welke (kind)besluiten heb je genomen om te voldoen aan de verwachtingen van jouw omgeving. Ben ik opgegroeid als een ‘vrij’ kind met ruimte voor mijzelf of heb ik mij sterk aangepast of gerebelleerd (negatieve aanpassing). Of hebben gebiedende ouderboodschappen, zoals “wees perfect”, “ doe de ander genoegen” en “doe je best”, je handelen zo sterk bepaald dat ook nu nog als een stemmetje je handelen en stemming beïnvloeden.

Vanuit de Neurolinguistische benadering komen we erachter welke ‘stemmetjes’ onze gedachten, overtuigingen, gevoelens en handelen bepalen. Gedragingen en handelingen hebben een positieve intentie, maar we ervaren nu dat ze niet meer functioneel zijn.

Systeemtheorie

Vanuit de systeemtheorie bekijken we welke dynamieken er in het gezin van herkomst spelen en nog steeds een bepalende rol spelen in je dagelijkse leven. Welke betekenis spelen gezinnen, familie-ervaringen en centrale emotionele conflicten (trauma’s) in jouw leven?

Imagotherapie

Ik werk binnen Coaching en Individuele therapie vanuit de beginselen van Imagotherapie.
Imagotherapie gaat uit van het beeld (imago) dat je maakt van een ander vanuit blauwdrukken uit het verleden. Beelden van vroeger nemen we mee in onze relaties van nu. Of het nu gaat om relaties, werk of vriendschappen, de ‘ander’ spiegelt altijd iets van jou dat aandacht nodig heeft.

Ik ben aangesloten bij de NVPA en de RBCZ. Dat betekent dat psychosociale therapie vergoed kan worden wanneer je hiervoor aanvullend verzekerd bent.

Wat anderen zeggen

“Er was een hele mooie open sfeer, waarin ik de meer intuïtieve feedback ‘hoe je overkomt’ vanuit de therapeut heel erg mooi en waardevol vond. Ingaan op de achterliggende gevoelens en emoties, beleven en voelen hiervan door oefeningen heb ik als heel positief ervaren.”

“Dank voor alle inspiratie en coachsessies. Ik heb er nog steeds profijt van.”

“Wat voor mij erg positief was, is dat ik met meer energie uit het gesprek kwam dan dat ik er in ging.”

“Goede therapeut. Prettig in de omgang en samenwerking.
Goede timing en inschatting wat betreft empathie en confrontatie.”