Uitgangspunt in mijn werk is de systeemtheorie waarbij ik kijk naar het geheel, de patronen en de dynamiek in mensen en tussen mensen onderling.

Ik werk reflectief, veel met wat in het nu en in de interactie tussen mijzelf en jou als persoon gebeurt. Ik durf met compassie te confronteren in mijn interventies, verrassend, prikkelend, maar doelgericht om samen naar een effectief resultaat toe te werken.

Jij kunt mijn manier van werken als volgt typeren:

  • ik ben oprecht ge├»nteresseerd in jouw verhaal, geef jou het vertrouwen dat jouw vraag er echt toe doet
  • het gevoel dat ik heb en oproep in de ontmoeting deel ik met jou
  • het hier en nu is startpunt van mijn┬ábegeleiding
  • een ontmoeting met jouw eigen identiteit en ziel is onvermijdelijk
  • ik laat jou kijken waar jij juist niet kijken wilt, want daar ligt jouw kans op echte ontwikkeling
  • ik werk vanuit vertrouwen en optimisme stapsgewijs naar een resultaat