Uitgangspunt in mijn werk is de systeemtheorie waarbij ik kijk naar het geheel, de patronen en de dynamiek in mensen en tussen mensen onderling.

Ik werk reflectief, veel met wat in het nu en in de interactie tussen mijzelf en jou als persoon gebeurt. Ik durf met compassie te confronteren in mijn interventies, verrassend, prikkelend, maar doelgericht om samen naar een effectief resultaat toe te werken.

Jij kunt mijn manier van werken als volgt typeren:

 • ik ben oprecht geïnteresseerd in jouw verhaal, geef jou het vertrouwen dat jouw vraag er echt toe doet
 • het gevoel dat ik heb en oproep in de ontmoeting deel ik met jou
 • het hier en nu is startpunt van mijn begeleiding
 • we doen onderzoek op identiteitsniveau
 • ik laat jou kijken waar jij juist niet kijken wilt, want daar ligt jouw kans op echte ontwikkeling
 • ik werk vanuit vertrouwen en optimisme stapsgewijs naar een resultaat

Vraagstuk

Nooit was jouw functioneren een probleem en ineens ontstaan er scheurtjes. Jij komt sneller in conflict met de ander of jij merkt dat jij sneller geagiteerd bent. In (partner) relaties voel jij wrijving. Jij en jouw omgeving reageren anders dan jij gewend bent. Op jouw werk functioneer jij minder. Jij hebt twijfels over jouw functie en loopbaan, misschien dreigt er een burn-out. Jij wilt jouw manier van leiding geven veranderen. Of jij wilt weer reïntegreren na een periode van afwezigheid.

Kortom, allerlei vraagstukken die vragen om verdere bewustwording en verdieping. En als jij dat wilt gaan we een stapje dieper dan gewoon een coachingsgesprek. Vanuit een therapeutische benadering zoomen wij in op de dieperliggende thema’s. Maar jij geeft zelf aan hoe diep en ver jij wilt gaan. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor de weg die jij wilt afleggen. Dat is de ruimte en veiligheid die ik jou biedt.

Aanpak

Ik ondersteun jou in het kijken en luisteren naar jezelf. Door gebruik te maken van diverse methodieken ga ik voorbij het gesprek en is ervaren een wezenlijk onderdeel van het coachtraject.

 • Imago dialoog. Specifieke gesprekstechniek waarbij je in het spiegelen thematisch verdiept.
 • Het opstellen van jouw verlangen. Van welk doel heb ik mij verwijderd waardoor ik het contact met mijzelf heb verloren en het gevoel heb niet te kunnen zijn wie ik in wezen ben.
 • Een (familie)opstelling waardoor jij zicht kunt krijgen op dynamieken die jou belemmeren.
 • Het schrijven van jouw (levens)verhaal. Hoe tref jij jezelf aan in dit leven. Waar kom jij vandaan en waar wil jij naartoe.
 • Visualisatie. Door geleide meditatie kom jij op gevoelens waarmee jij het contact hebt verloren.
 • Creatieve technieken. Jij kunt jouw vraagstuk in een schilderij uitdrukken waar woorden te kort schieten.

Wat anderen zeggen

“Er was een hele mooie open sfeer, waarin ik de meer intuïtieve feedback ‘hoe je overkomt’ vanuit de therapeut heel erg mooi en waardevol vond. Ingaan op de achterliggende gevoelens en emoties, beleven en voelen hiervan door oefeningen heb ik als heel positief ervaren.”

“Dank voor alle inspiratie en coachsessies. Ik heb er nog steeds profijt van.”

“Wat voor mij erg positief was, is dat ik met meer energie uit het gesprek kwam dan dat ik er in ging.”

“Goede therapeut. Prettig in de omgang en samenwerking.
Goede timing en inschatting wat betreft empathie en confrontatie.”