Het vraagstuk waarmee jij komt heeft al menig hersenen doen kraken. De taaiheid zie ik als uitdaging om samen met jou verder te verkennen, in co-creatie verder vorm te geven en met draagvlak tot een best werkend resultaat te brengen.

Als teamcoach ben ik een procesbegeleider, een gids die jouw team ondersteunt in het vergroten van de samenwerking en het verhelderen en operationaliseren van de taak en opdracht. Ik kijk met jullie naar de onderlinge dynamiek en communicatie. Ook hier maak ik gebruik van verschillende modellen, technieken of trainingsinstrumenten. De belangrijkste invalshoek is de ‘psychologische veiligheid’ in jouw team. Hoe is het met de onderstroom, het basisvertrouwen? Durven wij ons te tonen en te uiten? Is er draagvlak voor afspraken die we met elkaar maken? Durven wij verantwoordelijkheid te nemen en elkaar aan te spreken? Staan we eensgezind achter het resultaat?

De meervoudige realiteit van het moment is mijn uitgangspunt. Ik hou ervan om af te stappen van paden die altijd tot dezelfde uitkomst leiden. Vertragen en ontregelen van de gepercipieerde werkelijkheid, ons werkmodel, brengen nieuwe perspectieven.