Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan een investering in je relatie. Ik werk als vrij gevestigde therapeut en de kosten worden helaas niet vergoed door je verzekeraar.

De kosten voor intake en advies bedraagt €140,00 inclusief 21% BTW voor 1,5 uur. Hierin doen wij een eerste verkenning van de problematieken en onderzoeken wij de verstorende interactie. Daarna maken wij afspraken over het traject. De vervolggesprekken kosten €120,00 per 1,5 uur inclusief 21% BTW.